300 Cấu Trúc Ngữ Pháp Cơ Bản Tiếng Hàn


  • Tác Giả: Ths. Lê Huy Khoa
  • Nhà Xuất Bản: Nhà Xuất Bản Hồng Đức

-------------------------------------------------------------
Với mục đích giúp bạn phần nào trong việc học tiếng Hàn, trường Hàn ngữ Kanata đã biên soạn 300 cấu trúc ngữ pháp cơ bản tiếng Hàn dựa trên giáo trình giảng dạy của đại học Yonsei Hàn Quốc đã được sắp xếp hệ thống, chính xác, đầy đủ và khoa học nhất các kiến thức cơ bản về ngữ pháp tiếng Hàn... giúp người học sách này dễ sử dụng hơn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Adbox

@kimJT