Dạy Con Làm Giàu 10 - Trước Khi Bạn Thôi Việc

 


  • Tác Giả: Robert T. Kiyosaki
  • Nhà Xuất Bản: NXB Trẻ
  • Số Trang:  316
                                                -------------------------------------------------------------

Đây là một quyển sách nói về chuyện làm chủ do chính một người làm chủ chấp bút, người từng trải bao thăng trầm, thành công cũng như thất bại trong thế giới thực.

Sách cho bạn biết đã đến lúc thích hợp để bạn thôi việc và mở công ty riêng hay chưa, hay giúp bạn xác định kinh doanh có phải là con đường dành cho bạn không; thông qua những kinh nghiệm, lời khuyên hữu ích và bài học thực tế của tác giả.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Adbox

@kimJT