Dạy Con Làm Giàu Tập 12: Lời Tiên Tri Của Người Cha Giàu

 


  • Tác Giả: Robert T. Kiyosaki
  • Nhà Xuất Bản: NXB Trẻ
  • Số Trang:  460
                                                -------------------------------------------------------------

Lời tiên tri của người cha giàu sẽ dạy bạn những kỹ năng tài chính cần thiết để chuẩn bị cho bất cứ điều gì sẽ xảy ra; cách thức để tồn tại trong những lúc khủng hoảng - và khám phá ra những đầu tư yêu thích nhất của người cha giàu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Adbox

@kimJT