Sự Thật Trần Trụi Về Kinh Doanh

 


  • Tác Giả: Kevin O leary
  • Nhà Xuất Bản: NXB Hồng Đức
  • Số Trang: 442
                                                -------------------------------------------------------------

Cuốn sách kể về hành trình làm giàu của tác giả.Đừng nên coi bất kỳ nội dung,tình tiết,câu chuyện,lời khuyên hay những hồi ức nào trong đó là lời tư vấn đầu tư,đặc biệt khi chúng liên quan dến các sản phẩm tài chính mà tác giả đại diện.

Nếu là nhà đầu tư,bạn nên nói chuyện với các cố vấn tài chính để tìm lời khuyên và thảo luận về những rủi ro khi đầu tư vào bất cứ sản phẩm tài chính nào.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Adbox

@kimJT