Vũ Trụ Trong Vỏ Hạt Dẻ

 

  • Tác Giả: Stephen Hawking
  • Nhà Xuất Bản: NXB Trẻ
  • Số Trang: 254
                                                -------------------------------------------------------------
Lòng khát khao khám phá luôn là động lực cho trí sáng tạo của con người trong mọi lĩnh vực không chỉ trong khoa học. Điều đó được kiểm chứng trong quyển Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Adbox

@kimJT