Đầu Tư Tài Chính - Investments

 


  • Tác Giả: Bodie, Kane, Marcus
  • Số Trang:  1180
                                                -------------------------------------------------------------

*Nội dung sách Đầu Tư Tài Chính (Investments) lần thứ 10 có gì hấp dẫn?

Cuốn sách Đầu Tư Tài Chính ấn bản thứ mười này được sản xuất với mục đích là một cuốn sách giáo khoa cho các khoa học về phân tích đầu tư. Nguyên tắc của cuốn sách này vẫn là những lý thuyết dễ hiểu, sát sườn và cơ bản nhất quán nhất, nghĩa là đã loại bỏ đi rất nhiều chi tiết mang tính kỹ thuật và toán học không cần thiết.

Sâu hơn nữa, cuốn sách cũng giới thiệu tới cho bạn các vấn đề chính hiện đang là mối quan tâm của tất cả các nhà đầu tư nhằm lấy đó làm chuẩn để cung cấp cho bạn các kiến thức để nhận định và đánh giá thị trường một cách chuyên ngành. Hay đơn giản hơn là hướng tới giá trị thực tiễn.

Đặc biệt trong Đầu Tư Tài Chính tái bản lần thứ 10 này nhấn mạnh tới việc phân tích sự thay đổi trong môi trường đầu tư bao gồm cả các sự kiện xung quanh cuộc khủng hoảng tài chính xảy ra gần đây. Đồng thời theo kịp thời đại bằng cách lọc bỏ các nguyên tắc rườm rà không cần thiết nữa, để đưa ra những nguyên tắc thật đúng, thật chuẩn mà có thể áp dụng trong thời điểm hiện tại được.

Những nguyên tắc này đương nhiên là hết sức quan trọng cho những ai đang giao dịch trên thị trường tài chính và toàn cầu.

Tất cả các thị trường như hợp đồng giao sau, quyền chọn, chứng khoán phái sinh, tài chính….đều được đề cập tới trong quyển sách đại cương này. Một vài kiến thức trong sách cũng thực sự tiệm cận rất gần các kiến thức của CFA (Charactered Financial Analyst).

 

*Mục lục sách Đầu Tư Tài Chính (Investments)

Phần I: Giới thiệu
Chương 1: Môi trường đầu tư
Chương 2: Các lớp tài sản và các công cụ tài chính
Chương 3: Các chứng khoán được giao dịch như thế nào
Chương 4: Quỹ tương hỗ và các công ty đầu tư khác
Phần II: Lý thuyết và thực hành danh mục đầu tư
Chương 5: Rủi ro, tỷ suất sinh lời và dữ liệu quá khứ
Chương 6: Phân bổ vốn cho các tài sản rủi ro
Chương 7: Các danh mục rủi ro tối ưu
Chương 8: Mô hình chỉ số
Phần III: Lý thuyết và thực hành danh mục đầu tư
Chương 9: Mô Hình Định Giá Tài Sản Vốn
Chương 10: Lý thuyết kinh doanh chênh lệch giá và mô hình đa nhân tố của tỷ suất sinh lợi và rủi ro
Chương 11: Giả thuyết thị trường hiệu quả
Chương 12: Tài chính hành vi và 
Chương 13: Bằng chứng thực nghiệm về tỷ suất sinh lời của chứng khoán
Phần IV: Chứng khoán có thu nhập cố định
Chương 14: Giá và lợi suất trái phiếu
Chương 15: Cấu trúc kỳ hạn của lãi suất
Chương 16: Quản lý danh mục đầu tư trái phiếu
Phần V: Phân tích chứng khoán
Chương 17: Phân tích nền kinh tế vĩ mô và ngành
Chương 18: Các mô hình định giá vốn cổ phần
Chương 19: Phân tích báo cáo tài chính
Phần VI: Hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai và chứng khoán phát sinh khác
Chương 20: Thị trường quyền chọn: Giới thiệu
Chương 21: Định giá quyền chọn
Chương 22: Thị trường giao sau
Chương 23: Giao sau, hoán đổi và quản trị rủi ro
Phần VII: Thực hành quản lý danh mục đầu tư
Chương 24: Đánh giá thành quả danh mục đầu tư
Chương 25: Đa dạng hóa toàn cầu
Chương 26: Quỹ đầu cơ
Chương 27: Lý thuyết quản lý danh mcụ đầu tư theo chiến lược năng động
Chương 28: Chính sách và khuôn khổ đầu tư của tổ chức CFA

 

 * Sách mang tính chất học thuật

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Adbox

@kimJT