Galileo Galilei Là Ai?

 


  • Tác Giả: Patricia Brennan Demuth, John O’Brien
  • Nhà Xuất Bản: Alphabooks
  • Số Trang:  112
                                                -------------------------------------------------------------

Bộ Sách Chân Dung Những Người Làm Thay Đổi Thế Giới – Galileo Galilei Là Ai? (Tái Bản 2018)

Nằm trong Bộ Sách Chân Dung Những Người Thay Đổi Thế Giới

Giúp bạn đọc hiểu hơn những thăng trầm, biến cố, thành công của Galileo

Miêu tả chân thực nội tâm cảm xúc nhân vật kết hợp hình ảnh minh họa

Bìa sách thay đổi theo ngày xuất bản


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Adbox

@kimJT